PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA

 

PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA 

 

Společnost Translation Services 24 je součástí skupiny Language Reach Group, která je jednou z nejrychleji rostoucích globálních překladatelských agentur. Sídlo naší společnosti se nachází v Londýně, avšak naše rostoucí portfolio jazykových služeb poskytujeme mezinárodní klientele. Naším závazkem je poskytovat klientům služby šité na míru a záruku vynikajících výsledků ve všech oblastech našich služeb.

 


Naše překladatelská agentura působí v mnoha oborech, a to včetně právního, finančního, lékařského a marketingového sektoru. Během let jsme nabyli rozsáhlé a důkladné znalosti a v současnosti se naše překlady těší přízni organizací různých velikostí, a to včetně korporací uvedených v indexu FTSE 100, mezinárodních nevládních organizací i ministerstev místních vlád. Díky našim rozsáhlým zkušenostem v poskytování služeb různým druhům klientů chápeme význam nabídky specializovaných služeb, které jsou u každého projektu jedinečné. Co funguje skvěle u jednoho klienta, nemusí u jiného fungovat vůbec. Proto se odborníci ve společnosti Translation Services 24 zaměřují na to, aby detailům každého projektu věnovali maximální dávku pozornosti. Tím předcházíme chybám a můžeme zaručit bezkonkurenční, přesné a efektivní služby.
KONTAKTUJT NÁS


Add files
 


NAŠE PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Společnost Translation Services 24 je vám k dispozici ve všech oblastech vašich požadavků na překladatelské služby. Ať již potřebujete překlad právních dokumentů, lokalizaci webových stránek nebo úpravu marketingového materiálu, zavazujeme se, že vaše sdělení náležitým způsobem upravíme a současně zachováme věrně jeho zamýšlený význam. Abychom mohli zaručit kvalitu a preciznost, využíváme rodilé kvalifikované a spolehlivé lingvisty a zaručujeme, že naši překladatelé disponují zkušenostmi v příslušném oboru.

 

  • Překlady z finanční oblasti – Pracujeme v mnoha různých oblastech finančního sektoru, a to od překladů témat týkajících se akcionářů a styku s veřejností, až k výročním zprávám, auditům a finančním prognózám.


  • Překlady z oblasti práva – Včetně soudních překladů, apostil a notářsky ověřených překladů.


  • Překlady z oblasti marketingu – Našim klientům pomáháme uvádět na trh produkty a služby v různých jazycích a v mnoha různých podnikatelských odvětvích.


  • Překlady z lékařské oblasti – Translation Services 24 zajišťují překlady i ve specializovaných oblastech lékařství a farmaceutického průmyslu.
  • Technické překlady – Zpracováváme přesné technické překlady pro specializované obory, což zahrnuje překlady návodů k použití, prospektů, brožur i technických specifikací produktů.


  • Překlad webových stránek – Profesionální služby překladů webových stránek poskytujeme různým obchodním odvětvím. Překlady webových stránek zahrnují překlad cílových stránek i služby kompletní lokalizace.


  • Lokalizace – Váš obsah efektivně lokalizujeme, abychom vám pomohli oslovit cílové publikum a současně zohlednit kulturní, politické a regionální rozdíly.


 • Služby DTP – Naši grafici pomocí designu a návrhu vytvářejí váš obsah v požadovaném jazyce.

 

 PŘEKLÁDANÉ JAZYKY

Společnost Translation Services 24 zajišťuje překlady a tlumočení ve více než 150 jazycích. Lidé v naší překladatelské agentuře chápou potřeby nejrozšířenějších jazyků i regionálních dialektů. Z tohoto důvodu zajišťujeme překlady do různých jazyků, jako např. francouzštiny, němčiny, španělštiny, standardní čínštiny, arabštiny, ruštiny, urdštiny, japonštiny, jorubštiny, polštiny, perštiny, malajštiny, tamilštiny, amharštiny, češtiny, holandštiny a také méně významných regionálních dialektů. Zpracováváme překlady do různých afrických i asijských jazyků, jazyků Středního východu, australských a tichomořských jazyků, evropských jazyků i jazyků Jižní Ameriky. 

 

NAŠI ODBORNÍCI

Naši společnost tvoří tým rodilých překladatelů a tlumočníků, kteří disponují specializovanými dovednostmi a kvalifikací. Spolupracujeme se sítí osmi tisíc překladatelů překládajících do více než 150 jazyků.

 

Naši interní projektoví manažeři a manažeři pro vztahy se zákazníky sídlí v Londýně a spolupracují s našimi lingvisty, aby vždy a u každé zakázky zajistili přesné, rychlé a spolehlivé služby. Abychom mohli dosáhnout nejvyšší možné kvality, každému našemu klientovi je přidělen konkrétní manažer. 

 

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

Ve společnosti Translation Services 24 stojí zákazníci vždy v popředí našich procesů. Proto věříme, že propagační akce jsou důležité! A v rámci zvýhodněných cenových nabídek nyní našim globálním zákazníkům, kteří si u nás otevřou účet, poskytujeme speciální zaváděcí cenu. Naše překladatelská agentura je hrdá na svoji nabídku velice konkurenceschopných cen. 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Doba zpracování je u naší překladatelské agentury jedna z nejrychlejších v oboru. Naše standardní doba zpracování představuje 2 000 slov za 24 hodin, avšak v naléhavých případech jsme schopni zpracovat během jediného dne i 12 000 slov.

 

BEZPEČNOST

Ochrana soukromí a bezpečnost našich klientů je pro nás zcela zásadní. Zajišťujeme, aby byly dokumenty zabezpečeny a nebyly předány žádné třetí straně. Na vyžádání s vámi rádi uzavřeme smlouvu o mlčenlivosti.

 

KONTAKTUJTE NÁS

Další informace si vyžádejte telefonicky na čísle +44 20 8677 3775 nebo e-mailem na adrese info@translationservices24.com.PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA


Překladatelská-agentura | 80 Long Lane, EC1A 9ET | London, UK

info@translationservices24.com | +44 (0) 20 8677 3775

GET A FREE QUOTE
 
Add files
Please ensure that your uploaded documents are clear and legible.
 

This form collects your name, email address and other contact details so our team can contact you regarding your translation requirements. We do not share your data with anyone. Please check our privacy policy to see how we manage your data.

Secure & Confidential | Language Reach