PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA

PŘEKLADATELSKÁ AGENTURA 

Společnost Translation Services 24 je součástí skupiny Language Reach Group, která je jednou z nejrychleji rostoucích globálních překladatelských agentur. Sídlo naší společnosti se nachází v Londýně, avšak naše rostoucí portfolio jazykových služeb poskytujeme mezinárodní klientele. Naším závazkem je poskytovat klientům služby šité na míru a záruku vynikajících výsledků ve všech oblastech našich služeb.

Naše překladatelská agentura působí v mnoha oborech, a to včetně právního, finančního, lékařského a marketingového sektoru. Během let jsme nabyli rozsáhlé a důkladné znalosti a v současnosti se naše překlady těší přízni organizací různých velikostí, a to včetně korporací uvedených v indexu FTSE 100, mezinárodních nevládních organizací i ministerstev místních vlád. Díky našim rozsáhlým zkušenostem v poskytování služeb různým druhům klientů chápeme význam nabídky specializovaných služeb, které jsou u každého projektu jedinečné. Co funguje skvěle u jednoho klienta, nemusí u jiného fungovat vůbec. Proto se odborníci ve společnosti Translation Services 24 zaměřují na to, aby detailům každého projektu věnovali maximální dávku pozornosti. Tím předcházíme chybám a můžeme zaručit bezkonkurenční, přesné a efektivní služby.


KONTAKTUJT NÁS

NAŠE PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Společnost Translation Services 24 je vám k dispozici ve všech oblastech vašich požadavků na překladatelské služby. Ať již potřebujete překlad právních dokumentů, lokalizaci webových stránek nebo úpravu marketingového materiálu, zavazujeme se, že vaše sdělení náležitým způsobem upravíme a současně zachováme věrně jeho zamýšlený význam. Abychom mohli zaručit kvalitu a preciznost, využíváme rodilé kvalifikované a spolehlivé lingvisty a zaručujeme, že naši překladatelé disponují zkušenostmi v příslušném oboru.

  • Překlady z finanční oblasti – Pracujeme v mnoha různých oblastech finančního sektoru, a to od překladů témat týkajících se akcionářů a styku s veřejností, až k výročním zprávám, auditům a finančním prognózám.

  • Překlady z oblasti práva – Včetně soudních překladů, apostil a notářsky ověřených překladů.

  • Překlady z oblasti marketingu – Našim klientům pomáháme uvádět na trh produkty a služby v různých jazycích a v mnoha různých podnikatelských odvětvích.

  • Překlady z lékařské oblasti – Translation Services 24 zajišťují překlady i ve specializovaných oblastech lékařství a farmaceutického průmyslu.
  • Technické překlady – Zpracováváme přesné technické překlady pro specializované obory, což zahrnuje překlady návodů k použití, prospektů, brožur i technických specifikací produktů.

  • Překlad webových stránek – Profesionální služby překladů webových stránek poskytujeme různým obchodním odvětvím. Překlady webových stránek zahrnují překlad cílových stránek i služby kompletní lokalizace.

  • Lokalizace – Váš obsah efektivně lokalizujeme, abychom vám pomohli oslovit cílové publikum a současně zohlednit kulturní, politické a regionální rozdíly.

 • Služby DTP – Naši grafici pomocí designu a návrhu vytvářejí váš obsah v požadovaném jazyce.

PŘEKLÁDANÉ JAZYKY

Společnost Translation Services 24 zajišťuje překlady a tlumočení ve více než 150 jazycích. Lidé v naší překladatelské agentuře chápou potřeby nejrozšířenějších jazyků i regionálních dialektů. Z tohoto důvodu zajišťujeme překlady do různých jazyků, jako např. francouzštiny, němčiny, španělštiny, standardní čínštiny, arabštiny, ruštiny, urdštiny, japonštiny, jorubštiny, polštiny, perštiny, malajštiny, tamilštiny, amharštiny, češtiny, holandštiny a také méně významných regionálních dialektů. Zpracováváme překlady do různých afrických i asijských jazyků, jazyků Středního východu, australských a tichomořských jazyků, evropských jazyků i jazyků Jižní Ameriky. 

NAŠI ODBORNÍCI

Naši společnost tvoří tým rodilých překladatelů a tlumočníků, kteří disponují specializovanými dovednostmi a kvalifikací. Spolupracujeme se sítí osmi tisíc překladatelů překládajících do více než 150 jazyků.

Naši interní projektoví manažeři a manažeři pro vztahy se zákazníky sídlí v Londýně a spolupracují s našimi lingvisty, aby vždy a u každé zakázky zajistili přesné, rychlé a spolehlivé služby. Abychom mohli dosáhnout nejvyšší možné kvality, každému našemu klientovi je přidělen konkrétní manažer. 

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY

Ve společnosti Translation Services 24 stojí zákazníci vždy v popředí našich procesů. Proto věříme, že propagační akce jsou důležité! A v rámci zvýhodněných cenových nabídek nyní našim globálním zákazníkům, kteří si u nás otevřou účet, poskytujeme speciální zaváděcí cenu. Naše překladatelská agentura je hrdá na svoji nabídku velice konkurenceschopných cen. 

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Doba zpracování je u naší překladatelské agentury jedna z nejrychlejších v oboru. Naše standardní doba zpracování představuje 2 000 slov za 24 hodin, avšak v naléhavých případech jsme schopni zpracovat během jediného dne i 12 000 slov.

BEZPEČNOST

Ochrana soukromí a bezpečnost našich klientů je pro nás zcela zásadní. Zajišťujeme, aby byly dokumenty zabezpečeny a nebyly předány žádné třetí straně. Na vyžádání s vámi rádi uzavřeme smlouvu o mlčenlivosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Další informace si vyžádejte telefonicky na čísle +44 20 8677 3775 nebo e-mailem na adrese info@translationservices24.com.

Translation Company TS24

Překladatelská-agentura | 5 St John's Ln, London EC1M 4BH| London, UK

info@translationservices24.com | +44 (0) 20 8677 3775